Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการก่... (12 มิ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการก่... (12 มิ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านป่าค... (12 มิ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wiremesh... (12 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการก่... (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8731 ... (05 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บุนวมและโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเต็นท์โครงเหล็ก และผ้าใบเต็นท์ ประจำงบประมาณ 2562 โดยวิ... (05 มิ.ย. 2562)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (04 มิ.ย. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒ... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการ... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตาม... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wiremesh) บ้านร... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wiremesh) บ้านป... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 โ... (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านป่าคาเก่... (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านชิบาโบ ห... (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านป่าคาใหม... (22 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (03 มิ.ย. 2562)  

โครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจ... (28 พ.ค. 2562)  

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้น... (17 พ.ค. 2562)  

ร่วม พิธีสวดพระพุทธมนต์ถว... (07 พ.ค. 2562)

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสั... (06 พ.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิ... (05 พ.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 เม.ย. 2562)

โครงการแข่งขันกีฬา ต้านภ... (02 เม.ย. 2562)

ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไ... (18 มี.ค. 2562)

โครงการประชุมประชาคมให้คว... (21 ม.ค. 2562)

ร่วมงานเกษตรพบพระ ประจำปี... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ... (12 ธ.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมเนื่... (05 ธ.ค. 2561)

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิ... (23 ต.ค. 2561)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (13 ต.ค. 2561)

ประชุมประจำเดือน คณะผู้บร... (04 ต.ค. 2561)

ประชุม ผู้บริหาร ข้าราชกา... (03 ต.ค. 2561)

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธร... (21 ส.ค. 2561)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธ... (20 ส.ค. 2561)

กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้... (20 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสง... (28 พ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว รัชกา... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉ... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง(รถวีโก้สีดำ) หมายเ... (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8731 ตาก เพื่... (15 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ (อุปกรณ์กีฬา) ตามโครงกา... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและถ้วนรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬา (อ... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬา (อบต.คีรีราษฎร์... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ (วัสดุทำสนาม) ตามโครงกา... (22 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อส้รางรั้วพร้อมประตูเลื่อนเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีร... (19 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่... (29 ม.ค. 2562)
ประกาศร่าง TOR/ร่างประกวดราคา(e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1... (23 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างประชุมสมาชิกสภา สมัยวิสาม... (16 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2562)
ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) (07 ธ.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th