Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 พ.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569

23 พ.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการทบทวนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

19 พ.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1

19 พ.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์

18 พ.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ เวทีประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ครั้งที่ 2

08 พ.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ลงพื้นที่สำรวจขยะชุมชนมุสลิม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์

08 พ.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ลงพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อแจกเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ

01 พ.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.คีรีราษฎร์ ครั้งที่ 4/2566

26 เม.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ สำรวจความเสียหาย เหตุจากพายุฝนฟ้าคะนองพัดบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์

20 เม.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th