Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ส.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

06 ส.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

03 ส.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ขอรับบริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น

22 ก.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

22 ก.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ มอบถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

21 ก.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ เตรียมถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์

14 ก.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี พ.ศ.2564

27 มิ.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ กิจกรรมก่อสร้างบ้านผู้พิการผู้ยากไร้ และมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ

26 มิ.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

25 มิ.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ กิจกรรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิก การใช้โฟม (No Foam)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th