Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 พ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ "Big Cleaning Day" ประจำสัปดาห์

22 พ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ 2566

22 พ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ลงพื้นที่สำรวจการปรับสภาพบ้านให้กับผู้สูงอายุ นางหลู่ แซ่ท้าว บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ตำบลคีรีราษฎร์

18 พ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

17 พ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

15 พ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ซ่อมแซมถนนเข้าไร่ บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์

15 พ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาขยะและการจัดการขยะมูลฝอย ณ ม่อนหมอกตะวัน หมู่ 3 บ้านป่าหวาย

15 พ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคีรีราษฎร์

11 พ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ พิธีปิด ค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

08 พ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th