Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (03 ต.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.คีรีราษฎร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาแล... (23 ก.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2565)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนน โดยลงลูกรัง... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.คีรีราษฎร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาปล... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนน โดยลงลูกรัง... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนน โดยลงลูกรัง... (06 ก.ย. 2565)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนน โดยลงลูกรัง... (06 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ... (06 ต.ค. 2565)  

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยย... (05 ต.ค. 2565)  

ซ่อมแซมถนนขาดบริเวณเส้นทา... (05 ต.ค. 2565)  

เกษียณอายุราชการ 2565 (จ่... (28 ก.ย. 2565)

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (20 ก.ย. 2565)

ซ่อมแซมถนน เพื่ออำนวยความ... (09 ก.ย. 2565)

ประชุมการจัดงานโครงการสืบ... (09 ก.ย. 2565)

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแ... (06 ก.ย. 2565)

ขุดปรับถนนเข้าไร่ ณ บ้านใ... (06 ก.ย. 2565)

ฉีด ล้างลอก เศษวัสดุ ตะกอ... (18 ส.ค. 2565)

ประชุมการจัดงานโครงการสืบ... (18 ส.ค. 2565)

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (15 ส.ค. 2565)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร... (12 ส.ค. 2565)

กิจกรรมรักษ์โลก (เก็บขยะ)... (11 ส.ค. 2565)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (28 ก.ค. 2565)

วางกลองเกเบี้ยน 2 กลอง พร... (21 ก.ค. 2565)

ออกให้บริการส่งน้ำให้แก่ร... (21 ก.ค. 2565)

ประชุมหารือการขอใช้พื้นที... (19 ก.ค. 2565)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมม... (19 ก.ค. 2565)

โครงการ อบต.คีรีราษฎร์ เค... (12 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก เพื่อดำเนินการขุดลอกดินในรางระ... (23 ก.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม) โดย... (06 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา แล... (02 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ... (02 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา แล... (02 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า... (31 ส.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 
 
สายด่วน ๐๙๖-๓๓๔๐๘๖๓

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th