Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชน และผู้รับบริการหรือติดต่อราชการทุกท่าน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนของ อบต.คีรีราษฎร์
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง เดือนมิถุนายน 2566


 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 มิ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ... (15 พ.ค. 2566)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเ... (11 พ.ค. 2566)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม... (01 พ.ค. 2566)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม... (01 พ.ค. 2566)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม... (01 พ.ค. 2566)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 พ.ค. 2566)
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประม... (25 เม.ย. 2566)
วิเคราะห์ผลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล... (25 เม.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เ... (21 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (23 พ.ค. 2566)  

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอ... (23 พ.ค. 2566)  

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไ... (19 พ.ค. 2566)  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนั... (19 พ.ค. 2566)

เวทีประชาคมตำบลเพื่อเพิ่ม... (18 พ.ค. 2566)

ลงพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อแจ... (08 พ.ค. 2566)

ลงพื้นที่สำรวจขยะชุมชนมุส... (08 พ.ค. 2566)

ประชุมประจำเดือนของคณะผู้... (01 พ.ค. 2566)

สำรวจความเสียหาย เหตุจากพ... (26 เม.ย. 2566)

สำรวจพื้นที่การเกษตรเสียห... (20 เม.ย. 2566)

รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรว... (20 เม.ย. 2566)

ท่อน้ำระบบประปา บ้านใหม่ค... (19 เม.ย. 2566)

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (18 เม.ย. 2566)

จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องก... (17 เม.ย. 2566)

โครงการสืบสานประเพณีวันสง... (13 เม.ย. 2566)

โครงการส่งเสริมการท่องเที... (12 เม.ย. 2566)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (06 เม.ย. 2566)

ประชุมประชาคมให้ความรู้ใน... (31 มี.ค. 2566)

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุน... (10 มี.ค. 2566)

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุน... (08 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มิ.ย. 2566)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุ... (01 มิ.ย. 2566)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้าสหม... (01 มิ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2566)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำห... (31 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนา... (30 พ.ค. 2566)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดินแดง ... (24 พ.ค. 2566)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้า... (24 พ.ค. 2566)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครง... (23 พ.ค. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 
 
 สายด่วน 081-0934451

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th