Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมเดช ท้าววัฒนากุล
ประธานสภา อบต.คีรีราษฎร์
Responsive image
Responsive image
นายสรวิศ แซ่มี
รองประธานสภา อบต.คีรีราษฎร์
Responsive image
Responsive image
นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย
เลขานุการสภา อบต.คีรีราษฎร์
Responsive image
นายฉิ แซ่ซ้ง
ส.อบต.ม.1
Responsive image
นายประจวบ แซ่กือ
ส.อบต.ม.1
Responsive image
นายหวัดยิ่ง รักษ์แม่ละเมา
ส.อบต.ม.2
Responsive image
นายฮู แซ่กือ
ส.อบต.ม.3
Responsive image
นายบารมี ศรีไกรวรรณ
ส.อบต.ม.3
Responsive image
นายหย่า แซ่ย้าง
ส.อบต.ม.4
Responsive image
นายปริญญา ชีวาพนาคีรี
ส.อบต.ม.4
Responsive image
นายสรรเสิรญ พรอันไพบูลย์
ส.อบต.ม.5
Responsive image
นายเลาจ๊ะ อาชาคีรี
ส.อบต.ม.6
Responsive image
นายสงกรานต์ แซ่ย้าง
ส.อบต.ม.7
Responsive image
นายหยี่ แซ่ม้า
ส.อบต.ม.7
Responsive image
นายพลวุฒิ แซ่ม้า
ส.อบต.ม.8
Responsive image
นายป๋อ แซ่ย่าง
ส.อบต.ม.8
Responsive image
นายวิชัญ แซ่ท้าว
ส.อบต.ม.9
Responsive image
นายพรรษา แซ่ซ้ง
ส.อบต.ม.9
Responsive image
นายตั๋ว แซ่ยั้ง
ส.อบต.ม.10
Responsive image
นายไพศาล เหล่าเสรีภาพ
ส.อบต.ม.11
Responsive image
นายณัฐภัทร คงภูผา
ส.อบต.ม.11
Responsive image
นายสว่าง ชาตพุทธิ
ส.อบต.ม.12
Responsive image
นายวินัย อยู่เหล่าพาณิชย์
ส.อบต.ม.13
Responsive image
นายพีรพัฒน์ แสนยาตระกุลกิจ
ส.อบต.ม.2
Responsive image
นายสมศักดิ์ หลีชัยกุล
ส.อบต.ม.13
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th