Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ม.ค. 2566
ถึง
31 ม.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน โดยลงลูกรังหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๗๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ ๒ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.๐๐๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2566
ถึง
26 ม.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน บจ ๔๓๙๐ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2566
ถึง
25 ม.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ของนางหลู่ แซ่ท้าว บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2566
ถึง
24 ม.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำสีดำแบบเจาะก้นพร้อมฝาปิด มีหูล็อก 2 ข้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566
13 ม.ค. 2566
ถึง
13 ม.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2566
ถึง
13 ม.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 2362 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2566
ถึง
13 ม.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2566
ถึง
12 ม.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
29 ธ.ค. 2565
ถึง
29 ธ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2565
ถึง
29 ธ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th