Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.ย. 2564
ถึง
22 ก.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564
ถึง
16 ก.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพและน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564
ถึง
16 ก.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง ในการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
15 ก.ย. 2564
ถึง
15 ก.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดที่นอนปิคนิค เพื่อใช้ในสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อไว้ในชุมชน (Community Isolation) องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564
ถึง
14 ก.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลูกรังหินผุ โดยลงลูกรังหินผุ บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10
14 ก.ย. 2564
ถึง
14 ก.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลูกรังหินผุ โดยลงลูกรังหินผุ บ้านป่าคาเก่า หมู่ที่ 7
14 ก.ย. 2564
ถึง
14 ก.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลูกรังหินผุ โดยลงลูกรังหินผุ บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6
14 ก.ย. 2564
ถึง
14 ก.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลูกรังหินผุ โดยลงลูกรังหินผุ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3
14 ก.ย. 2564
ถึง
14 ก.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลูกรังหินผุ โดยลงลูกรังหินผุ บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12
14 ก.ย. 2564
ถึง
14 ก.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th