Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
AetboJGEqn

 

 

ร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยˆร‚ยคร‚ยณรƒยร‚ยกรƒยƒรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒรฟร‚ยพรƒย—รƒยจรƒยรƒยกร‚ยตรƒยจร‚ยงร‚ยตรƒย‘รƒยฉร‚ยงร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยฃรƒย‹รƒยฉร‚ยดรƒย“รƒยƒร‚ยงร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงรƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยขรƒยร‚ยงรƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยครƒย•รƒยƒรƒย•รƒยƒรƒย’รƒย‰ร‚ยฎรƒยƒรƒยฌ

 รƒรฟรƒยƒรƒย—รƒยจรƒยร‚ยง  รƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…รƒรฟร‚ยพรƒย—รƒยจรƒยรƒรฟร‚ยปรƒย…รƒย•รƒยจรƒย‚ร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยจรƒย’ร‚ยกร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒ

ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงรƒรฟรƒย…ร‚ยขร‚ยทรƒย•รƒยจ  รƒยฐรƒยด-รƒยฐรƒยฑรƒยฐรƒยณ-รƒยฐรƒยฐรƒยฑ

*******************************

 

ร‚ยดรƒยฉรƒย‡รƒย‚ร‚ยคร‚ยณรƒยร‚ยกรƒยƒรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย… รƒรฟร‚ยพรƒย—รƒยจรƒยรƒรฟร‚ยปรƒย…รƒย•รƒยจรƒย‚ร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยขรƒยร‚ยงรƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยครƒย•รƒยƒรƒย•รƒยƒรƒย’รƒย‰ร‚ยฎรƒยƒรƒยฌ    ร‚ยจรƒยร‚ยดรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย”ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…  รƒรฟร‚ยพรƒย—รƒยจรƒยรƒรฟร‚ยปรƒย…รƒย•รƒยจรƒย‚ร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒ ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยง รƒย‹รƒย‘รƒย‡รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’รƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง (ร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง รƒยถ) ร‚ยขรƒยร‚ยงรƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยครƒย•รƒยƒรƒย•รƒยƒรƒย’รƒย‰ร‚ยฎรƒยƒรƒยฌ  รƒยรƒย“รƒรฟรƒย€รƒยร‚ยพร‚ยบร‚ยพรƒยƒรƒย ร‚ยจรƒย‘ร‚ยงรƒย‹รƒย‡รƒย‘ร‚ยดร‚ยตรƒย’ร‚ยก

 

                   รƒยรƒย’รƒยˆรƒย‘รƒย‚รƒยรƒย“ร‚ยนรƒย’ร‚ยจร‚ยตรƒย’รƒยร‚ยครƒย‡รƒย’รƒยร‚ยขรƒยฉรƒย รƒยตรƒยด(รƒยณ), รƒยธรƒยถ, รƒยนรƒยฑ, รƒยฑรƒยตรƒยณ รƒยกรƒย…รƒยร‚ยขรƒยฉรƒย รƒยฑรƒยตรƒยน (รƒยฒ) รƒยกรƒย‹รƒยจร‚ยงร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยˆร‚ยคร‚ยณรƒยร‚ยกรƒยƒรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยจรƒย‘ร‚ยงรƒย‹รƒย‡รƒย‘ร‚ยดร‚ยตรƒย’ร‚ยก  รƒรฟรƒยƒรƒย—รƒยจรƒยร‚ยง  รƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกรƒรฟร‚ยกร‚ยณร‚ยฑรƒยฌรƒยกรƒย…รƒยรƒรฟร‚ยงรƒย—รƒยจรƒยร‚ยนรƒยคร‚ยขรƒรฟร‚ยกรƒย•รƒยจรƒย‚รƒย‡ร‚ยกรƒย‘ร‚ยบร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยบรƒย˜ร‚ยคร‚ยครƒย…ร‚ยขรƒยร‚ยงรƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…  ร‚ยพ.รƒยˆ. รƒยฒรƒยตรƒยดรƒยต (รƒยกรƒย…รƒยร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยกร‚ยกรƒยฉรƒยคร‚ยขรƒรฟร‚ยพรƒย”รƒยจรƒยรƒรฟร‚ยตรƒย”รƒยร‚ยจร‚ยนร‚ยถรƒย–ร‚ยงร‚ยปรƒย‘ร‚ยจร‚ยจรƒย˜ร‚ยบรƒย‘ร‚ยน) ร‚ยคร‚ยณรƒยร‚ยกรƒยƒรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…รƒรฟร‚ยพรƒย—รƒยจรƒยรƒรฟร‚ยปรƒย…รƒย•รƒยจรƒย‚ร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒ ร‚ยจรƒย–ร‚ยงร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยˆรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย… ร‚ยดรƒย‘ร‚ยงร‚ยนรƒย•รƒยฉ

 

                   รƒยฑ. ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยจรƒยร‚ยดรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย”ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก  ร‚ยจรƒย“ร‚ยนรƒย‡ร‚ยน   รƒยฑ  ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยง  ร‚ยครƒย—รƒย

                             -  ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงรƒย‹รƒย‘รƒย‡รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’รƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง (ร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง รƒยถ) 

                            

                   รƒยฒ. รƒยƒรƒย’รƒย‚รƒย…รƒยรƒรฟรƒยรƒย•รƒย‚ร‚ยดร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยง

                             -  รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’ร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยครƒย‡รƒย’รƒยรƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยผรƒย”ร‚ยดร‚ยชรƒยร‚ยบร‚ยขรƒยร‚ยงร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยง รƒยกรƒย…รƒยรƒย…รƒย‘ร‚ยกรƒย‰ร‚ยณรƒยร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย” ร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยขรƒยร‚ยง

                                ร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒ ร‚ยครƒย‡รƒย’รƒยรƒยƒรƒย™รƒยฉร‚ยครƒย‡รƒย’รƒยรƒยŠรƒย’รƒยรƒย’รƒยƒร‚ยถร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงร‚ยกรƒย’รƒยƒ (รƒย€รƒย’ร‚ยคร‚ยผร‚ยนรƒย‡ร‚ยก ร‚ยก)

                                                                                      

รƒยณ. ร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยขรƒยร‚ยงร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒ

รƒยณ.รƒยฑ  ร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยฉร‚ยพรƒย’รƒยรƒยŠรƒย“รƒย‹รƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยง  รƒย‹รƒย‘รƒย‡รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’รƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง (ร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง รƒยถ)

รƒยณ.รƒยฑ.รƒยฑ  รƒยคร‚ยดรƒยฉรƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยปรƒยƒรƒย”ร‚ยญร‚ยญรƒย’ร‚ยตรƒยƒรƒย•รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยรƒรฟร‚ยทรƒย•รƒย‚ร‚ยบรƒยคร‚ยดรƒยฉรƒยครƒยรƒยจร‚ยตรƒยจรƒย“ร‚ยกรƒย‡รƒยจรƒย’ร‚ยนรƒย•รƒยฉร‚ยทรƒย’ร‚ยงร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย• ร‚ยพรƒย’ร‚ยณรƒย”ร‚ยชรƒย‚รƒยˆรƒย’รƒยŠร‚ยตรƒยƒรƒยฌ รƒรฟรƒยˆรƒยƒรƒย‰ร‚ยฐรƒยˆรƒย’รƒยŠร‚ยตรƒยƒรƒยฌ ร‚ยกรƒย’รƒยƒ

ร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒรฟร‚ยงรƒย”ร‚ยนรƒยกรƒย…รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยธร‚ยนรƒย’ร‚ยครƒย’รƒยƒ ร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยธรƒย˜รƒยƒร‚ยกรƒย”ร‚ยจ ร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยจรƒย‘ร‚ยดร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยทรƒย‘รƒยจรƒย‡รƒยคร‚ยป (รƒรฟร‚ยฉร‚ยพรƒย’รƒยร‚ยทรƒย’ร‚ยงร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยธรƒย˜รƒยƒร‚ยกรƒย”ร‚ยจรƒยกรƒย…รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยจรƒย‘ร‚ยดร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยทรƒย‘รƒยจรƒย‡รƒยคร‚ยป ร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยรƒย•ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยˆรƒย–ร‚ยกรƒย‰รƒย’รƒย‡รƒย”ร‚ยชรƒย’ร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย•รƒยครƒยรƒยจร‚ยนรƒยฉรƒยรƒย‚ร‚ยกรƒย‡รƒยจรƒย’ รƒยฑรƒยต รƒย‹ร‚ยนรƒยจรƒย‡รƒย‚ร‚ยกรƒย”ร‚ยต) รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยทรƒย’ร‚ยงรƒยรƒย—รƒยจร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจ ร‚ยก.รƒยร‚ยบร‚ยต.ร‚ยกรƒย“รƒย‹ร‚ยนร‚ยดรƒย‡รƒยจรƒย’รƒยฃร‚ยชรƒยฉรƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยฉร‚ยพรƒย’รƒยรƒยŠรƒย“รƒย‹รƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงร‚ยนรƒย•รƒยฉรƒยคร‚ยดรƒยฉ รƒยกรƒย…รƒยรƒยคร‚ยดรƒยฉร‚ยดรƒย“รƒยƒร‚ยงร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงรƒยฃร‚ยนรƒยƒรƒยร‚ยดรƒย‘ร‚ยบ รƒยถ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยทรƒย•รƒยจ ร‚ยก.รƒยร‚ยบร‚ยต.รƒรฟร‚ยทรƒย•รƒย‚ร‚ยบรƒรฟร‚ยทรƒยจรƒย’ รƒยขร‚ยดรƒย‚ร‚ยจรƒยร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒรฟร‚ยกรƒย•รƒยจรƒย‚รƒย‡ร‚ยกรƒย‘ร‚ยบร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยดรƒยฉรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยงรƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒรฟร‚ยงรƒย”ร‚ยนรƒยกรƒย…รƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย• รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยพรƒย‘รƒยŠร‚ยดรƒย˜ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยจรƒย‘ร‚ยดรƒรฟร‚ยกรƒยงร‚ยบรƒยƒรƒย’รƒย‚รƒยคร‚ยดรƒยฉ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยรƒย—รƒยจร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจรƒรฟร‚ยกรƒย•รƒยจรƒย‚รƒย‡ร‚ยขรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยรƒย’รƒยกรƒย…รƒยฉรƒย‡รƒยครƒยรƒยจร‚ยนรƒยฉรƒยรƒย‚ร‚ยกรƒย‡รƒยจรƒย’ รƒยฑ ร‚ยปรƒย• รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒย

รƒยณ.รƒยฑ.รƒยฒ รƒยคร‚ยดรƒยฉร‚ยดรƒย“รƒยƒร‚ยงร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงรƒยฃร‚ยนรƒยƒรƒยร‚ยดรƒย‘ร‚ยบ รƒยถ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยทรƒย•รƒยจ ร‚ยก.รƒยร‚ยบร‚ยต.รƒรฟร‚ยทรƒย•รƒย‚ร‚ยบรƒรฟร‚ยทรƒยจรƒย’ รƒยขร‚ยดรƒย‚ร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยดรƒยฉรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒย

ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒรฟร‚ยงรƒย”ร‚ยนรƒยกรƒย…รƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย• รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยจรƒย‘ร‚ยดรƒรฟร‚ยกรƒยงร‚ยบรƒยƒรƒย’รƒย‚รƒยคร‚ยดรƒยฉ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยพรƒย‘รƒยŠร‚ยดรƒย˜ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยตรƒยƒรƒย‡ร‚ยจรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย€รƒย’รƒย‚รƒยฃร‚ยนรƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยรƒย—รƒยจร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจรƒรฟร‚ยกรƒย•รƒยจรƒย‚รƒย‡ร‚ยขรƒยฉรƒยร‚ยงร‚ยกรƒย‘ร‚ยบร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยงรƒยรƒย’รƒยกรƒย…รƒยฉรƒย‡รƒยครƒยรƒยจร‚ยนรƒยฉรƒยรƒย‚ร‚ยกรƒย‡รƒยจรƒย’ รƒยฑ ร‚ยปรƒย•

 

รƒยด. ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒยกรƒย…รƒยรƒยŠร‚ยถรƒย’ร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบ 

รƒยด.รƒยฑ รƒย‡รƒย‘ร‚ยน รƒรฟรƒย‡รƒย…รƒย’ รƒยกรƒย…รƒยรƒยŠร‚ยถรƒย’ร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก

รƒยฃรƒย‹รƒยฉร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปรƒยƒรƒยรƒยŠร‚ยงร‚ยครƒยฌรƒรฟร‚ยขรƒยฉรƒย’รƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก รƒย‚รƒย—รƒยจร‚ยนรƒยฃร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยกรƒย…รƒยรƒรฟรƒยร‚ยกรƒยŠรƒย’รƒยƒร‚ยตรƒยจรƒย’ร‚ยงรƒยฆ ร‚ยดรƒยฉรƒย‡รƒย‚ร‚ยตร‚ยนรƒรฟรƒยร‚ยง รƒยฃร‚ยนรƒยƒรƒยรƒย‹รƒย‡รƒยจรƒย’ร‚ยงรƒย‡รƒย‘ร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจ

รƒยฑรƒยด รƒยฒรƒยท รƒยŠรƒย”ร‚ยงรƒย‹รƒย’ร‚ยครƒย รƒยฒรƒยตรƒยตรƒยต ร‚ยณ  รƒยŠรƒย“ร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยครƒย•รƒยƒรƒย•รƒยƒรƒย’รƒย‰ร‚ยฎรƒยƒรƒยฌ  รƒยรƒย“รƒรฟรƒย€รƒยร‚ยพร‚ยบร‚ยพรƒยƒรƒย  ร‚ยจรƒย‘ร‚ยงรƒย‹รƒย‡รƒย‘ร‚ยดร‚ยตรƒย’ร‚ยก  รƒยฃร‚ยนรƒย‡รƒย‘ร‚ยนรƒยกรƒย…รƒยรƒรฟรƒย‡รƒย…รƒย’รƒยƒรƒย’ร‚ยชร‚ยกรƒย’รƒยƒ                                                                                                

                                                                                                     /รƒยด.รƒยฒ ร‚ยครƒยจรƒย’ร‚ยธรƒยƒรƒยƒรƒย....

-รƒยฒ-

 

รƒยด.รƒยฒ ร‚ยครƒยจรƒย’ร‚ยธรƒยƒรƒยƒรƒยรƒรฟร‚ยนรƒย•รƒย‚รƒยรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก     

ร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒรฟรƒยŠรƒย•รƒย‚ร‚ยครƒยจรƒย’ร‚ยธรƒยƒรƒยƒรƒยรƒรฟร‚ยนรƒย•รƒย‚รƒยรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกรƒยฃร‚ยนรƒยรƒย‘ร‚ยตรƒยƒรƒย’ รƒยดรƒยฐรƒยฐ ร‚ยบรƒย’ร‚ยท

(รƒยŠรƒย•รƒยจรƒยƒรƒยฉรƒยรƒย‚ร‚ยบรƒย’ร‚ยทร‚ยถรƒยฉรƒย‡ร‚ยน) รƒรฟรƒยรƒย—รƒยจรƒยรƒย‚รƒย—รƒยจร‚ยนรƒยฃร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยกรƒย…รƒยฉรƒย‡ร‚ยครƒยจรƒย’ร‚ยธรƒยƒรƒยƒรƒยรƒรฟร‚ยนรƒย•รƒย‚รƒยรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยจรƒยรƒยครƒยรƒยจร‚ยครƒย—ร‚ยนรƒยฃรƒย‹รƒยฉรƒยฃร‚ยนร‚ยทรƒย˜ร‚ยกร‚ยกรƒยƒร‚ยณรƒย•

 

                   รƒยต. รƒรฟรƒยร‚ยกรƒยŠรƒย’รƒยƒรƒยกรƒย…รƒยรƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยฃร‚ยชรƒยฉรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก 

 

ร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปรƒยƒรƒยรƒยŠร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยจรƒยรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกรƒย รƒยฃรƒย‹รƒยฉรƒย‚รƒย—รƒยจร‚ยนรƒยฃร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒยกรƒย…รƒยรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยดรƒยฉรƒย‡รƒย‚ร‚ยตร‚ยนรƒรฟรƒยร‚ยงร‚ยตรƒยจรƒยรƒรฟร‚ยจรƒยฉรƒย’รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’ร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยพรƒยƒรƒยฉรƒยรƒยรƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยน ร‚ยซรƒย–รƒยจร‚ยงร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยคร‚ยดรƒยฉรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงรƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยถรƒย™ร‚ยกร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยกรƒย…รƒยรƒย…ร‚ยงรƒย…รƒย’รƒย‚รƒยรƒย—รƒยร‚ยชรƒย—รƒยจรƒยร‚ยกรƒย“ร‚ยกรƒย‘ร‚ยบรƒยครƒย‡รƒยฉรƒยฃร‚ยนรƒรฟรƒยร‚ยกรƒยŠรƒย’รƒยƒร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒยร‚ยบร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยทรƒย˜ร‚ยกร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบ ร‚ยดรƒย‘ร‚ยงร‚ยตรƒยจรƒยรƒยคร‚ยปร‚ยนรƒย•รƒยฉ

(รƒยฑ) รƒยฃร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก
                   (รƒยฒ) รƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒยƒร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยจรƒย“ร‚ยตรƒย‘รƒย‡รƒรฟร‚ยจรƒยฉรƒย’รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’ร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยขรƒยร‚ยงรƒยƒรƒย‘ร‚ยฐ (ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒยƒร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยจรƒย“ร‚ยตรƒย‘รƒย‡ร‚ยขรƒยฉรƒย’รƒยƒรƒย’ร‚ยชร‚ยกรƒย’รƒยƒ) ร‚ยจรƒย“ร‚ยนรƒย‡ร‚ยน รƒยฑ ร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบ ร‚ยพรƒยƒรƒยฉรƒยรƒยรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงรƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยทรƒย˜ร‚ยกร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบ (ร‚ยถรƒยจรƒย’รƒย‚ร‚ยดรƒยฉรƒย’ร‚ยนรƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’รƒยกรƒย…รƒยร‚ยดรƒยฉรƒย’ร‚ยนรƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยงร‚ยขรƒยร‚ยงร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒยƒรƒยฃร‚ยนรƒยฃร‚ยบรƒรฟร‚ยดรƒย•รƒย‚รƒย‡ร‚ยกรƒย‘ร‚ยน) 
                   (รƒยณ) รƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยทรƒยรƒรฟร‚ยบรƒย•รƒย‚ร‚ยนร‚ยปรƒยƒรƒยรƒย‡รƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยขรƒยร‚ยงร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก   ร‚ยจรƒย“ร‚ยนรƒย‡ร‚ยน รƒยฑ ร‚ยชรƒย˜ร‚ยด
                     (รƒยด) รƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยปรƒยƒรƒย”ร‚ยญร‚ยญรƒย’ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒยƒ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒย รƒยฃร‚ยบรƒยกรƒยŠร‚ยดร‚ยงร‚ยผรƒย…ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยˆรƒย–ร‚ยกรƒย‰รƒย’ร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยกรƒยŠร‚ยดร‚ยงรƒย‡รƒยจรƒย’รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยรƒย•รƒย‡รƒย˜ร‚ยฒรƒย”ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยˆรƒย–ร‚ยกรƒย‰รƒย’ร‚ยตรƒยƒร‚ยงร‚ยกรƒย‘ร‚ยบร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบ ร‚ยจรƒย“ร‚ยนรƒย‡ร‚ยน รƒยฒ ร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบ ร‚ยทรƒย‘รƒยฉร‚ยงร‚ยนรƒย•รƒยฉ ร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยจรƒยร‚ยถรƒย—รƒยรƒย‡รƒยจรƒย’รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒย“รƒรฟรƒยƒรƒยงร‚ยจร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยˆรƒย–ร‚ยกรƒย‰รƒย’ร‚ยจรƒยร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยŠรƒย“รƒรฟรƒยƒรƒยงร‚ยจร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยˆรƒย–ร‚ยกรƒย‰รƒย’รƒยกรƒย…รƒยรƒยคร‚ยดรƒยฉรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยร‚ยนรƒย˜รƒยรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยจรƒย’ร‚ยกร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยรƒย•รƒยรƒย“ร‚ยนรƒย’ร‚ยจรƒย€รƒย’รƒย‚รƒยฃร‚ยนรƒย‡รƒย‘ร‚ยนร‚ยปรƒย”ร‚ยดรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก

                     (รƒยต) รƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’รƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยนรƒยรƒย—รƒยจร‚ยนรƒยฆ (ร‚ยถรƒยฉรƒย’รƒยรƒย•) รƒรฟร‚ยชรƒยจร‚ยน รƒยฃร‚ยบร‚ยทรƒยรƒรฟร‚ยบรƒย•รƒย‚ร‚ยนรƒยŠรƒยรƒยƒรƒยŠ (รƒรฟร‚ยฉร‚ยพรƒย’รƒยร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒรฟร‚ยพรƒยˆรƒย‹ร‚ยญรƒย”ร‚ยง) รƒยฃร‚ยบรƒรฟร‚ยปรƒย…รƒย•รƒยจรƒย‚ร‚ยนร‚ยชรƒย—รƒยจรƒย/ร‚ยนรƒย’รƒยรƒยŠร‚ยกรƒย˜รƒย… (ร‚ยกรƒยƒร‚ยณรƒย•ร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยชรƒย—รƒยจรƒย/ร‚ยนรƒย’รƒยรƒยŠร‚ยกรƒย˜รƒย…รƒยฃร‚ยนรƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒยครƒยรƒยจร‚ยตรƒยƒร‚ยงร‚ยกรƒย‘ร‚ยน) รƒยรƒย‚รƒยจรƒย’ร‚ยงรƒย…รƒย รƒยฑ ร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบ 
                     (รƒยถ) รƒย‹ร‚ยนรƒย‘ร‚ยงรƒยŠรƒย—รƒยรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงร‚ยจรƒย’ร‚ยกร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยงร‚ยครƒย‘ร‚ยบร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย’ ร‚ยซรƒย–รƒยจร‚ยงรƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยรƒย•รƒยรƒย“ร‚ยนรƒย’ร‚ยจรƒยฃรƒย‹รƒยฉร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกรƒยคร‚ยดรƒยฉ

(รƒยท) รƒย‹ร‚ยนรƒย‘ร‚ยงรƒยŠรƒย—รƒยรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงร‚ยครƒย‡รƒย’รƒยร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยพรƒย„ร‚ยตรƒย”ร‚ยจรƒย’ร‚ยกร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยงร‚ยครƒย‘ร‚ยบร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย’ ร‚ยทรƒย‘รƒยฉร‚ยงร‚ยนรƒย•รƒยฉ รƒยฃร‚ยนรƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’รƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยนร‚ยทรƒย˜ร‚ยกร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบรƒยฃรƒย‹รƒยฉ

ร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒรฟร‚ยขรƒย•รƒย‚ร‚ยนร‚ยครƒย“รƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงรƒย‡รƒยจรƒย’ รƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยถรƒย™ร‚ยกร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยกรƒย…รƒยรƒย…ร‚ยงร‚ยชรƒย—รƒยจรƒยร‚ยกรƒย“ร‚ยกรƒย‘ร‚ยบรƒยครƒย‡รƒยฉร‚ยดรƒยฉรƒย‡รƒย‚ 
                     (รƒยธ) รƒยƒรƒย™ร‚ยปร‚ยถรƒยจรƒย’รƒย‚ร‚ยชรƒย˜ร‚ยดร‚ยขรƒยฉรƒย’รƒยƒรƒย’ร‚ยชร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’ร‚ยตรƒยƒร‚ยงรƒยครƒยรƒยจรƒยŠรƒย‡รƒยรƒย‹รƒยรƒย‡ร‚ยก รƒยกรƒย…รƒยรƒยครƒยรƒยจรƒยŠรƒย‡รƒยรƒยกรƒย‡รƒยจร‚ยนร‚ยตรƒย’ร‚ยดรƒย“ ร‚ยขร‚ยนรƒย’ร‚ยด

รƒยฑ ร‚ยนรƒย”รƒยฉรƒย‡  ร‚ยจรƒย“ร‚ยนรƒย‡ร‚ยน  รƒยณ  รƒยƒรƒย™ร‚ยปร‚ยซรƒย–รƒยจร‚ยงร‚ยถรƒยจรƒย’รƒย‚รƒยครƒย‡รƒยฉรƒยครƒยรƒยจรƒรฟร‚ยกรƒย”ร‚ยน รƒยถ รƒรฟร‚ยดรƒย—รƒยร‚ยน

                   (รƒยน) รƒยฃร‚ยบรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงรƒยกร‚ยพร‚ยทรƒย‚รƒยฌ ร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยกรƒยŠร‚ยดร‚ยงรƒย‡รƒยจรƒย’รƒยครƒยรƒยจรƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยขรƒยƒร‚ยคร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒย‹รƒยฉรƒย’รƒยร‚ยตรƒย’รƒยร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยˆ ร‚ยก.รƒยร‚ยบร‚ยต. ร‚ยซรƒย–รƒยจร‚ยงรƒยรƒยร‚ยกรƒยฃรƒย‹รƒยฉรƒยครƒยรƒยจรƒรฟร‚ยกรƒย”ร‚ยน     รƒยฑ รƒรฟร‚ยดรƒย—รƒยร‚ยน

(รƒยฑรƒยฐ) รƒยรƒย—รƒยจร‚ยนรƒยฆ (ร‚ยถรƒยฉรƒย’รƒยรƒย•)

 

รƒยถ. รƒรฟร‚ยงรƒย—รƒยจรƒยร‚ยนรƒยคร‚ยขรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบ   

         

ร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยจรƒยร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยผรƒย”ร‚ยดร‚ยชรƒยร‚ยบรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยตรƒยƒรƒย‡ร‚ยจรƒยŠรƒยร‚ยบ  รƒยกรƒย…รƒยรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงร‚ยตร‚ยนรƒรฟรƒยร‚ยงรƒย‡รƒยจรƒย’รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยรƒย•ร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยฉร‚ยพรƒย’รƒยรƒยŠรƒย“รƒย‹รƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงร‚ยตรƒยƒร‚ยงร‚ยตรƒย’รƒยร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยˆรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยจรƒยƒรƒย”ร‚ยง รƒยขร‚ยดรƒย‚ร‚ยจรƒยร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงร‚ยกรƒยƒรƒยร‚ยกรƒยƒรƒย’รƒย‚รƒย…รƒยรƒรฟรƒยรƒย•รƒย‚ร‚ยดร‚ยตรƒยจรƒย’ร‚ยงรƒยฆ รƒยฃร‚ยน      รƒยฃร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒร‚ยพรƒยƒรƒยฉรƒยรƒยร‚ยทรƒย‘รƒยฉร‚ยงรƒย‚รƒย—รƒยจร‚ยนรƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยนรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒยฃรƒย‹รƒยฉร‚ยถรƒย™ร‚ยกร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงร‚ยครƒยƒร‚ยบร‚ยถรƒยฉรƒย‡ร‚ยนรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒยƒร‚ยณรƒย•ร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยรƒย•ร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยผรƒย”ร‚ยดร‚ยพรƒย…รƒย’ร‚ยดรƒยรƒย‘ร‚ยนรƒรฟร‚ยกรƒย”ร‚ยดร‚ยจรƒย’ร‚ยกร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก  รƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยครƒย•รƒยƒรƒย•รƒยƒรƒย’รƒย‰ร‚ยฎรƒยƒรƒยฌ   รƒยรƒย’ร‚ยจรƒยครƒยรƒยจรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก รƒยกรƒย…รƒยรƒย‹รƒย’ร‚ยกรƒย€รƒย’รƒย‚รƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยงร‚ยปรƒยƒรƒย’ร‚ยกร‚ยฏรƒย‡รƒยจรƒย’ร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกรƒยƒรƒย’รƒย‚รƒยฃร‚ยดรƒยรƒย•ร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒยครƒยรƒยจร‚ยครƒยƒร‚ยบร‚ยถรƒยฉรƒย‡ร‚ยน ร‚ยจรƒยร‚ยถรƒย—รƒยรƒย‡รƒยจรƒย’รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยขรƒย’ร‚ยดร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒ

Barnypok
โพสเมื่อ : 00 00 543