Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ม.ค. 2567 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รายงานสถิติประชากรที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ประจำปี 2566
02 ต.ค. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 ก.ย. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รายงานสถิติการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 ก.ย. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
31 มี.ค. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาค 2565 - 31 มีนาคม 2566)
17 ม.ค. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา
05 ม.ค. 2566 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รายงานสถิติประชากรที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ประจำปี 2565
18 เม.ย. 2565 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
14 ม.ค. 2565 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รายงานสถิติประชากรที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
07 เม.ย. 2564 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านขยะมูลฝอย
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th