Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
         องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ได้จัดตั้ง“ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์” ขึ้น  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน  และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน  โดยให้ประชาชนที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริต  เกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการหรือปัญหาที่เกิดขึ้น  สามารถร้องเรียนและแจ้งได้ตามแนวทาง ดังนี้
๑.  ร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
๒.ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๘๐–๕๕๕๕  แจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
๓.  ส่งเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ทางตู้รับเรื่องราวร้องเรียน  ตู้รับคำร้อง  ซึ่งติดตั้งอยู่หน้า  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
๔.  ทางไปรษณีย์  ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  เลขที่ ๙๙๙  หมู่ที่ ๙  ตำบลคีรีราษฎร์  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์  ๖๓๑๖๐
5.  ทางเว็ปไซต์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ www.khirirat.go.th
6. ทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2562