Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าน้ำป่ากล้วย
Responsive image
วันที่ 12 เมษายน 2566 นายยงยุทธ  แซ่ม้า นายก อบต.คีรีราษฎร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าน้ำป่ากล้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ “ท่าน้ำป่ากล้วย” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนแห่งใหม่ และสายน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่ละเมา ซึ่งมีความงดงามทางธรรมชาติ น่าพักผ่อน หลายแห่งด้วยกัน เช่น เขาปืนสั้น อ่างมังกร น้ำตก และศาลเจ้า แม่นางผมขาวที่มีผู้คนให้ความนับถือ ศรัทธา ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ละเมา โดยการจัดงาน "โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าน้ำป่ากล้วย" ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนบ้านแม่ละเมาและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
         
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2566