Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตากประจำปี 2562
Responsive image
ตาก.
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิด
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดตากประจำปี 2562 
ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน ร่มเกล้าสหมิตร บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
 
เมื่อวันที่ 12ธ ค2561 
นายสรานนท์ ยิ้มมงคล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
  เป็นประธานการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
 
ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน ร่มเกล้าสหมิตร บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  โดย.
นายอภิชาติ เหมือนมนัส
นายอำเภอพบพระกล่าวต้อนรับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รายงานปัญหา
อุปสรรคและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ที่ควรได้รับการแก้ไข ดังนี้
1 ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
2 ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอ
3 ปัญหาขยายเขตไฟฟ้า
4 ปัญหาการพบสารเคมีและน้ำมันเครื่องยนต์ปะปนในแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ
5 ปัญหาการประกันราคาสินค้าภาคเกษตรราคาพืชไร่พืชผลการเกษตรตกต่ำ
6 ต้องการให้มีโรงเรียนในหมู่บ้านแม่ละเมาหมู่ที่ 2 ตำบลคีรีราษฎร์ 
7 ต้องการให้มีสถาน พยาบาลแม่ละเมาหมู่ที่ 2 ตำบลคีรีราษฎร์
8 การใช้พลังงานโซล่าเซลล์เป็นกำลังสูบน้ำบาดาลหมู่ที่ 13  คีรีราษฎร์ 
โดยมีส่วนราชการประจำ จังหวัดตากร่วมกับ ราชการอำเภอพบพระออกหน่วยบริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์และความต้องการของประชาชน ในเรื่องต่างๆ
โดย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก นายอำเภอพบพระมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด และ มอบทุนอุปการะเด็กจำนวน 5 ทุนของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก
และประชุม เสวนารับฟังการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเรื่องเอกสารสิทธิ ปัญหาการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพบพระนายกอปท.ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพี่น้องประชาชน ประมาณ1,000กว่าคน
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
       
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th