Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร ส.อบต.และหัวหน้าส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
Responsive image
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  ได้กำหนดการประชุมประจำเดือนของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองฯ และหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่าง ๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ชี้แจง  ผลการดำเนินงาน อุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชน ในวันที่  ๔   ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  
         
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th